Ζωτιάδης, Γεώργιος Β.

The Macedonian controversy / Γεώργιος Β. Ζωτιάδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954. - xii+92 σ.; χάρτ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 3 .

Περιέχει ευρετήρια (σ. 87-92) και βιβλιογραφία (σ. 75-86)


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha