Μηνιώτης, Κλεάνθης

Δηλότατον δώρον τοσούτων δώρων υπό του Κ.Η.Ι.Χ. διδομένων. [Βιβλίο] - Χ.τ.: Εβδόμη, 2003. - 80 σ.

Υπάρχει αφιέρωση


ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha