Νίγδελης, Παντελής Μ.

Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως Αλληλογραφία (1880-1912) / Παντελής Μ. Νίγδελης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004. - 367 σ.: εικ. ; 24x17 εκ. - Επιστημονικαί Πραγματείαι, σειρά Φιλολογική και Θεολογική; 19 .

Περιέχει ευρετήρια (σ. 319-339)

9607265521


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ Ν.
ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha