Μπαλτά, Ευαγγελία

Les Vakifs de Serrés et sa région (XVe et XVIe s.): Un premier inventaire [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1995. - 445 σ. - Centre de Recherches Νéo-Helléniques; 53 .

Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα

Περιέχει ευρετήρια σ. 395-429 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 373-392

960709431Χ


ΣΕΡΡΕΣ
ΒΑΚΟΥΦΙΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha