Βαρελάς, Λάμπρος

Ελληνικά Γράμματα (1927-1930). Επίμετρο: "Τα Νέα" (1930) [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995. - 423 σ. - Ευρετήρια περιοδικών λόγου και τέχνης; 3 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 291-382 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 10-11

9601204792


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Περ.)
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΝΕΑ (Εφημερίδα)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha