Παϊσίδου, Μελίνα Π.

Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς: Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της Δυτικής Μακεδονίας. [Βιβλίο] - 2η - Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2012. - 315+29+(2) σ.+111 πίν.: εικ. - Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου; 80 .

Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Υπάρχει και η πρώτη φωτοτυπημένη έκδοση.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 13-21

9602142235


ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
17ος ΑΙΩΝΑΣ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΝΑΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha