Παπαδημητρίου, Ρούλα

Στον ίσκιο του Λευκού Πύργου: Μυθιστόρημα / Ρούλα Παπαδημητρίου - Αθήνα: Εξάντας, 2003. - 687 σ.

9602565497


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha