Μπέλλος, Ζήσης

Ο εκκλησιαστικός βίος της Δυτικής Μακεδονίας-Βορείου Θεσσαλίας: Κατά τον κώδικα Ζάβορδας 1534/1692. Διπλωματική εργασία 1994-Επίμετρο. [Βιβλίο] - Κοζάνη: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 2012. - (8)+116+xxxv σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια (σσ. xxvi-xxix) και βιβλιογραφία σσ.115-116, xxv

9608719518


ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΖΑΒΟΡΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
16ος ΑΙΩΝΑΣ
17ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha