Αμπελαργά, Φωτεινή

Ο βίος της Αγίας Συγκλητικής: Εισαγωγή, κριτικό κείμενο, σχόλια. Συμβολή στη διερεύνηση και μελέτη της πρώιμης ασκητικής γραμματείας. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2012. - λ+(2)+415 σ.: εικ. - Βυζαντινά κείμενα και μελέτες; 31 .

Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

Περιέχει ευρετήρια σσ. 354-396 Περιέχει βιβλιογραφία σσ.κα-λ

9607856082


ΑΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΤΙΚΗ
ΒΙΟΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha