Λογοδοσία χρήσεως [ετών 1947-48, 1950-51, 1952-53, 1959-60] [Βιβλίο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, χ.χ.. - 4 τ.

1947-48, [τυπ] "Le Progres" Γ. Μπόλλα, 1948, σ.36. 1950-51, [τυπ] Θ. Κασιμάτη, 1951, σ.39. 1952-53, [τυπ] Θ. Κασιμάτη, 1953, σ.56. 1959-60, [τυπ] Γ. Μπόλλα, χ.χ., σ.43 Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha