Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου

The Sacramentary of Serapion. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης, Εμμ. και Υιοί, 1967. - 4 χ.α.+140+3λ+1 χ.α. σ.

Περιέχει ευρετήρια σσ.137-140 Περιέχει βιβλιογραφία σ.5


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ ΣΕΡΑΠΙΩΝΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha