Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ευτυχία

Η Βασιλική της Αγίας Παρασκευής στην Κοζάνη: Παρατηρήσεις σε ένα μνημείο του β΄ μισού του 6ου αι. / Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Μύρων Μιχαηλίδης, - Θεσσαλονίκη: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, 2012. - 51 σ.: εικ.

9608674913


ΚΟΖΑΝΗ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha