Παπάζογλου, Φανούλα

Inscriptiones graecae: Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae. Consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis Editae. ars ΙΙ, Inscriptiones Macedoniae. Fasciculus ΙΙ. Inscriptiones Macedoniae Septentrionalis. Sectio prima. Inscriptiones Lycestidis, Heracleae, Pelagoniae, Derriopi, Lychnidi/ Φανούλα Παπάζογλου, Milena Milin, Marijana Ricl, Klaus Hallof - Berlin: Gualterum de Gruyter et Socios, 1999. - xii+262+lx+1 χάρτ.: εικ.

Τόμος Vol.Χ, Pars ΙΙ, Fasc.Ι

Περιέχει ευρετήρια σσ. 219-262 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. xi+xii

3110164892


ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ
ΣΚΥΘΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Πελαγονίας)
ΛΥΚΑΟΝΙΑ
ΔΕΥΡΙΟΠΟΣ
ΑΧΡΙΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha