Ριζάκης, Α. Δ.

Roman Peloponnese Ι: Roman personal names in their social context [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2011. - 2 τ.: εικ.; χάρτ. - Μελετήματα; 31, 36 .

Τόμος Ι: (Achaia, Arcadia, Argolis, Corinthia andEleia) 2001, σ. 643. Τόμος ΙΙ: (Laconia and Messenia) 2004, σ. 685

Περιέχει ευρετήρια Τόμ.ΙΙ, σ.670-685 Περιέχει βιβλιογραφία Τόμ.Ι, σσ. 14-36/ Τόμ.ΙΙ, σσ. 10-18

96021413Χ


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha