Παπάζης, Δημήτριος Αγ.

Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909) / Δημήτριος Αγ. Παπάζης - Θεσσαλονίκη: Θανάσης Αλτιντζής, 2011. - 335 σ.

Περιέχει περίληψη στα αγγλικά, ευρετήρια (σ. 317-333) και βιβλιογραφία (σ. 281-304).

9609173403


ΜΕΓΑΚΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΒΙΟΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΖΙΚΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha