Πηδώνια, Κομνηνή Δ.

Τετράδια Εργασίας 13: Ελληνικά παλαιότυπα της Βιέννης. Δωρεά βιβλίων Θ. Αυθεντόπουλου στο ΚΝΕ/ΕΙΕ. Χάρτες και προσωπογραφίες από τη Νυρεμβέργη. [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1987. - 296 σ. - Τετράδια Εργασίας; 13 .

Περίληψη στα γαλλικά.


WIEN
ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / Ε.Ι.Ε.
ΧΑΡΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha