Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου: Πεντηκονταετία προσφοράς στην Εκκλησία 1950-2000. - Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011. - 570 σ.: εικ. ; 21x14 εκ. - Μνήμες Της καθ' ημάς Ανατολής; 6 .

9607579348


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΡΚΩΝ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΕΡΚΩΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha