Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ.

Εφημερίδες αποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (1789-1970): Περιγραφικός κατάλογος / Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος - Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1993. - xiv+491 σ.

Περιέχει ευρετήρια (σ. 425-469) και βιβλιογραφία (σ. 473-488).

9607094220


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha