Πατρινέλης, Χρήστος Γ.

Μανουήλ Χρυσολωρά: Λόγος προς τον Αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2011. - 134+ιστ΄ πίν.+(1) σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σσ.133-134

9604040006


ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha