Εφτά χρόνια εργασίας στην εκπαιδευτική περιφέρεια Γιαννιτσών: (1932-33 μέχρι 1938-39). [Βιβλίο] - 2η - Γιαννιτσά: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ο "Φίλιππος", 2010. - 324 σ.

Ανατύπωση από την 1η έκδοση: Γιαννιτσά, Τύποις Εμμανουήλ Βαχλά,1940.


ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha