Λίβα-Ξανθάκη, Θεοπίστη

Οι τοιχογραφίες της Μονής Ντίλιου. [Βιβλίο] - Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1980. - (8)+224+91 σ.: εικ. - Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου; 6 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 215-217 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 209-214


ΜΟΝΗ ΝΤΙΛΙΟΥ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha