Μαυρίδης, Μενέλαος

Βυζαντινοί ναοί στην Πόλη. [Βιβλίο] - Αθήνα: Σύνδεσμος Αποφήτων Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, 1986. - 141 σ.: εικ.; χάρτ.1 αναδ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΝΑΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha