Καλοκύρης, Δημήτρης

Προέλευσις των βυζαντινών μνημείων του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας της Σερβίας και της Βουλγαρίας: Η συμβολή της τέχνης εις την αλήθειαν. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970. - 51+(2) σ.+41 πίν.: εικ.


ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha