Ξυγγόπουλος, Ανδρέας

Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Φίλων Βυζαντινής Μακεδονίας, 1946. - (6)+67 σ.+3 πίν.: εικ.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 65-66


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha