Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.

Εκκλησιές του Νομού Φλωρίνης. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964. - κδ'+91 σ.+143 πίν.: εικ.; χάρτ.1 αναδ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 69 .


ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νομός)
ΝΑΟΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha