Διβάνη, Λένα

Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947): Απόπειρα πατριδογνωσίας / Λένα Διβάνη - 2η - Αθήνα: Καστανιώτης, 2011. - 717 σ. - Ιστορία .

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 691-716).

9600329028


ΕΛΛΑΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha