Μπένου, Λίζα

Le codex Β du Monastère Saint-Jean-Prodrome (Serrès): Vol.] Α: (XIIIe-XVe siècles). Vol.] Β: (XVe-XIXe siècles). [Βιβλίο] - Paris: Association Pierre Belon, 1998. - 2 τ.; χάρτ. - Textes. Documents. Études sur le Monde Byzantin Neohellénique et Balkanique; 2 .

Τόμος Α: (XIIIe-XVe siècles), σ. xii+578. Τόμος Β: (XVe-XIXe siècles), σ. 288.

Περιέχει ευρετήρια Τόμ.Ι, σ.425-562/ Τόμ.ΙΙ, σ.255-281 Περιέχει βιβλιογραφία Τόμ.Ι, σ. viii-xi

2910860051


ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
ΚΩΔΙΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha