Χιούτης, Κωνσταντίνος Θ.

Προσωπογραφία του Νεοχωρίου Χαλκιδικής: (16ος-20ος αι.). [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2011. - 559 σ.: εικ.

Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 11-12

9609146309


ΝΕΟΧΩΡΙ (Χαλκιδικής)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha