Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Η εκκλησία στη νεότερη ρωσική θεολογική σκέψη: Με την ευκαιρία ήης 1000ετηρίδας του εκχριστιανισμού της Ρωσίας. [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1988. - 104 σ.: εικ.

Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 97-104


ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha