Γάσπαρης, Χαράλαμπος

Franciscus de Cruse: Νοτάριος στον Χάνδακα 1338-1339. [Βιβλίο] - Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1999. - 379 σ. - Craecolatinitas Nostra. Πηγές; 1 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 327-375

9607743083


ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
CRUSE, FRANCISCUS DE
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha