Πράξεις της ογδόης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το σύνταγμα των 1817, επί την πρώτην αυτής συνάθροισιν συγκροτηθείσαν το έτος 1845. [Βιβλίο] - Κέρκυρα: Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1845. - viii+115 σ.

Βιβλιογραφία: ΒΙ/ Ε. Legrand 1477 εμένο μαζί με άλλα. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΕΡΟΥΣΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha