Ξυγγόπουλος, Ανδρέας

Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία των Σερρών. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965. - ια'+87 σ.+11 πίν.: εικ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 77 .

Περιέχει περίληψη στα γαλλικά.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 81-84


ΣΕΡΡΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha