Ανδρόνικος, Μανόλης

Βεργίνα Ι: Το νεκροταφείον των τύμβων / Μανόλης Ανδρόνικος - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1969. - σ. ζ'+299+(κγ'+135) πίν. εικ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 62 .

Υπάρχουν ευρετήρια (σ. 287-292).


ΒΕΡΓΙΝΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΤΥΜΒΟΙ
ΤΑΦΟΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha