Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ.

Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την ΄Ηπειρον: Από του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος. [Βιβλίο] /Υπό Παναγιώτου Λ. Βοκοτόπουλου - 1η - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1975 - xxii+232+59+xvi+(3) σ.: εικ.; 29x21 εκ. - Βυζαντινά μνημεία; 2 .

Υπάρχει και η 2η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1992, σ.xxiv+254+59 πίν.

Περιέχει ευρετήρια (σσ. 215-231) και βιβλιογραφία ( σσ. xvii-xxii)


ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha