Σωτηρίου, Γεώργιος Α.

Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία: Τόμος Α΄. Χριστιανικά κοιμητήρια, εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1942. - κδ΄+(2)+519 σ.: εικ.; χάρτ.

Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη

Περιέχει ευρετήρια σσ.511-519


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha