Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ.

Σύμμικτα: Πελοποννήσου επιγραφαί χριστιανικών χρόνων. Χρυσόβουλλα Μυστρά. Έρε.περί της πολιορκίας και αλώσεως της [ακρο]πόλεως υπό των Βενετών. Καπνικαρέα-Καμουκαρέα. [Βιβλίο] - Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1892. - δ'+103 σ.

Πόπη Πολέμη: αρ. 4131. Περιέχει σημειώσεις του Στ. Ν. Δραγούμη. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha