Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός, Ανδρέας Α.

Αρχαίαι ελληνικαί επιγραφαί: Αρχαίον κείμενον. Εισαγωγή, μετάφρασις, σχόλια. [Βιβλίο] - Αθήνα: Πάπυρος, 1939. - (2)+112 σ. - Βιβλιοθήκη Παπύρου; 59 .


ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΕΛΛΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha