Μέκιος, Κωνσταντίνος Μ.

Ο χριστιανικός ελληνισμός εν τοις παπύροις και ταις επιγραφαίς της ρωμαϊκής και βυζαντιακής Αιγύπτου. [Βιβλίο] - Αθήνα: Τύποις «Ερμού» Αλεξ.Βιτσικουνάκη, 1932. - 48 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 6-8


ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha