Σταμπολίδης, Ιωάννης

Ο βωμός του Διονύσου στην Κω: Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής πλαστικής και αρχιτεκτονικής. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1987. - 285+(2)+84 πίν.+(1) σ.: εικ. - Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου; 34 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 273-285 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 9-17


ΚΩΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha