Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία

Νεοαττικά: Οι ανάγλυφοι πίνακες από το λιμάνι του Πειραιά. [Βιβλίο] - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1979. - ιθ'+203+viii+63 σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 91 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 191-203 Περιέχει βιβλιογραφία σ.ιγ'


ΦΕΙΔΙΑΣ
ΑΝΑΓΛΥΦΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha