Κοτσώνης, Ιερώνυμος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Η περί ελευθερίας χριστιανική αντίληψις.Λόγος εκφωνηθείς την 26ην Οκτωβρίου 1961 εν τη Μεγάλη Αιθούση των Τελετών του Πανεπιστημίου επί τη εορτή του Αγίου Δημητρίου. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963. - 23 σ.


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha