Παταπίου, Νάσα

Το προξενείο της Επτανήσου πολιτείας στην Κύπρο 1800-1807 και ο πρόξενος Παναγής Αγγελάτος. [Βιβλίο] - Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2010. - 410 σ.: εικ. - Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας; 33 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 341-361 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 15-20

9963020502


ΚΥΠΡΟΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ
ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha