Κόντης, Βασίλειος

Οι Έλληνες της Βουλγαρίας: Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999. - 471 σ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 271 .

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 25-29

9607387333


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha