Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ.

Γραπταί στήλαι Δημητριάδος-Παγασών. [Βιβλίο] - Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1928. - 179+η' σ.+x πίν.: εικ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 23 .

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΣΤΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha