Μélanges d'histoire ancienne et d'archéologie: offerts à Paul Collart. [Βιβλίο] - Paris: Bibliothéque Vaudoise, 1976. - 364 σ.: εικ. - Cahiers d'Archéologie Romande; 5 .


COLLART, PAUL
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΕΛΛΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha