Φιλία Έπη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν: διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου. Τόμοι Α΄-Δ΄. [Βιβλίο] - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1986. - 4 τ.: εικ.

Τόμ.Α' : σ. 14 χ.α.+347+59, Αθήνα 1986. Τόμ. Β': σ. 419+71, Αθήνα 1987. Τόμ. Γ': σ. 8 χ.α.+424+96, Αθήνα 1989. Τόμ. Δ': σ. 8 χ.α.+288+40+5 χ.α., Αθήνα 1990.


ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha