Ιστορία της αρχιτεκτονικής... [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1884. - 231+192+198 σ.: εικ.

Οι τρεις τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α': Ιστορία της αρχιτεκτονικής. Τόμος Β': Ιστορία της πλαστικής. Τόμος Γ': Ιστορία της γραφικής. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha