Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ.

Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική Βασιλική της μεσογειακής λεκάνης: μελέτη περί της γενέσεως, της καταγωγής της αρχιτεκτονικής μορφής και της διακοσμήσεως των χριστιανικών οίκων λατρείας από των αποστολικών χρόνων μέχρις Ιουστινιανού / Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, χ.χ.. - 3 τ.: εικ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 35 .

Τόμος Α', 1952, σ. 234. Τόμος Β', 1954, σ. 371+κη'. Τόμος Γ' «Ευρετήριο των τόμων Α'-Β'», 1957, σ.136


ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha