Τζερμιάς, Παύλος

Το άλλο Βυζάντιο: Η προσφορά της Κωνσταντινούπολης στην Ευρώπη [Βιβλίο] - Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1995. - 222 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 209-214

9602410620


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha