Γεννάδιος, Ιωάννης

Ο λόρδος Έλγιν και οι πρό αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440-1837: Ιστορική και αρχαιολογική πραγματεία. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εστία, 1930. - ιστ'+257+(5) σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 25 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 250-257


ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ELGIN, THOMAS BRUCE
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha